دی ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

جزوه آموزشی کشتکار گلخانه های خاکی

کد استاندارد:۷۲/۲۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پسته کار

کد استاندارد:۲۳/۹۸/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولید کننده تراریوم

کد استاندارد:۲۲/۶۰/۱/۱-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافنده شبه قالی- فرشینه

کد استاندارد:۱-۰۳۱-۷۵-۷۳۱۸       پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولید نشاء سبزی و صیفی

کد استاندارد:۱۲/۱۲/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سبزیکاری- مجموعه دوم

کد استاندارد:۲۲/۲۹/۱/۳-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای هویه کار پارچه درجه یک و دو

کد استاندارد:۵۹/۳۴/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سوخت نگار چوب و نی

کد استاندارد:۱۹/۴۴/۱/۳-۸       پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه یک-اتومکانیک درجه یک

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای چله کشی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رنگرز شیمیایی قالی

کد استاندارد:۵۶/۲۳/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لاندری هتل

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۵۹-۳۳۳۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر دایرکتور-Director

کد استاندارد:۳۱۳-۱۰۱-۱۷-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده- مجموعه دوم

کد استاندارد:۲۰/۱۲/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تحلیلگر ANSYS-انسیس

کد استاندارد:۳۲/۲۱/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی کافی شاپ،قهوه سرا-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۱/۳۳/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی طبقات در هتل

کد استاندارد:۴۰/۲۹/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دوره HSE

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دارویار تجربی داروخانه-مجموعه دوم

کد استاندارد:۹۹/۹۶/۱/۱-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi