جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

۸۵۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

۵۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

۷۰۰۰ تومان
نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

۸۵۰۰ تومان
جزوه و سوالات ویترای

جزوه اموزشی نقاش شیشه تزیینی(ویترای)

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

۸۵۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

۸۵۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

نمونه سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

۷۰۰۰ تومان
نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

۷۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیر تولید فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیر تولید فنی وحرفه ای

۶۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

۶۵۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

۸۵۰۰ تومان
نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

۵۵۰۰ تومان
نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

۶۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

۸۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi