جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

۱۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری مدیر غذا و نوشیدنی (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مدیر غذا و نوشیدنی (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری برنامه نویس MVC (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری برنامه نویس MVC (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح معماری با گوگل اسکچاپ(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح معماری با گوگل اسکچاپ(فنی و حرفه ای)

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح معماری به کمک آرشیکد - archicad(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح معماری به کمک آرشیکد – archicad(فنی و حرفه ای)

۱۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کابل خودنگهدار(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کابل خودنگهدار(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری نقشه های ساختمانی با نرم افزار رویت(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری نقشه های ساختمانی با نرم افزار رویت(فنی و حرفه ای)

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوالات ادواری ماساژ بافت عمقی- دیپ تیشو(فنی و حرفه ای)

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری سوالات الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

جزوه اموزشی جعبه ساز تزئینی فنی و حرفه ای

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

۹۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi