جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال اخلاق حرفه ای

نمونه سوال اخلاق حرفه ای(فنی و حرفه ای)

۷۵۰۰ تومان
ابزارشناسی خودرو

نمونه سوال ابزارشناسی خودرو(فنی و حرفه ای)

۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

۸۰۰۰ تومان
نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

۷۵۰۰ تومان
سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده(فنی و حرفه ای)

۸۰۰۰ تومان
نمونه سوالات OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوال OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

۷۵۰۰ تومان
برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه ای)

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کمک حسابدار

نمونه سوال کمک حسابدار(فنی و حرفه ای)

۸۵۰۰ تومان
مجموعه سوال تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای

۷۵۰۰ تومان
سوالات عکاسی پرتره و اتلیه

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

۶۵۰۰ تومان

جزوه آموزشی قلم زنی

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

۷۵۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

۸۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi