جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

۳۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

نمونه سوال فنی و حرفه ای نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و سیم کشی برق ساختمان‌های مسکونی

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و سیم کشی برق ساختمان‌های مسکونی

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند

۳۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاسی پرسنلی و ویرایش حرف و تصویر

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاسی پرسنلی و ویرایش حرف و تصویر

۲۳۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر مکانیکی موتور

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر مکانیکی موتور

۲۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاسی طبیعت ،مستند و گزارشی

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاسی طبیعت ،مستند و گزارشی

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

نمونه سوال فنی و حرفه ای توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

۲۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرات سیستم برقی خودرو

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرات سیستم برقی خودرو

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

نمونه سوال فنی و حرفه ای کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

۳۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ادوب انیمیت(Adobe Animate)

نمونه سوال فنی و حرفه ای ادوب انیمیت(Adobe Animate)

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

نمونه سوال فنی و حرفه ای برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار و توکار

نمونه سوال فنی و حرفه ای سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار و توکار

۳۰۰۰۰ تومان
سوالات فنی و حرفه ای مکرومه بافی

نمونه سوال فنی و حرفه ای مکرومه بافی

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای رنگرز مقدماتی فرش

نمونه سوال فنی و حرفه ای رنگرز مقدماتی فرش

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه VMware Vsphare

نمونه سوال فنی و حرفه ای VMware Vsphare

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه تولیدکننده سوسیس و کالباس

نمونه سوال فنی و حرفه ای تولیدکننده سوسیس و کالباس

۱۵۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi