جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

۶۵۰۰ تومان

جزوه آموزشی قلم زنی

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

۷۵۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده سه تار

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز

۷۵۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

۷۵۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده

۷۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi