اسفند ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

کد استاندارد:۸۸/۵۴/۲/۴-۰ و ۸۴/۵۵/۱/۳-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

کد استاندارد:۱-۰۵۶-۸۳-۲۶۵۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی قلم زنی

کد استاندارد:۲۹/۹۴/۲/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

کد استاندارد:۴۳/۲۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

کد استاندارد:۳۹/۵۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

کد استاندارد:۵۵/۳۳/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

کد استاندارد:۶۱/۳۷/۲/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ

کد استاندارد:۹۵/۳۱/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۷۷-۷۳۱۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز

کد استاندارد:۶۱/۳۴/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۴۷-۳۲۳۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi