اسفند ۲۰۱۷ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه دو

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه یک

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۱/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کشی عمومی

کد استاندارد: ۱/۱/۸۵/۴۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیر کار کولر آبی

کد استاندارد: ۴۱/۸۰/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیر کار آبگرمکن دیواری

کد استاندارد: ۴۳/۲۴/۱/۰/۳-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای آرایشگر ناخن

کد استاندارد: ۷۰/۳۵/۱-۵۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای علوم و صنایع غذایی

کد استاندارد: ۱/۲۱/۸۷/۳/۵-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای خاک شناسی

کد استاندارد: ۱/۲۱/۸۷/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای زراعت و اصلاح نباتات

کد استاندارد: ۲۸/۳۸/۳/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای باغبانی

کد استاندارد: ۲۷/۴۱/۱/۴-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه سه

کد استاندارد: ۱/۳۱/۲۵/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالی بافی درجه دو

کد استاندارد: ۵۴/۵۷/۲/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای برقکار صنعتی درجه دو

کد استاندارد: ۵۵/۱۵/۲/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاربر رایانه و اینترنت

کد استاندارد: ۲۵۱۱۱۳۰۳۰۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای رایانه کار ICDL درجه یک

کد استاندارد: ۷۰/۳۵/۱/۱-۵۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi