مهر ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده قارچ صدفی- خوراکی

کد استاندارد: ۲۷/۹۶/۱/۲-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای راسته دوز

کد استاندارد: ۹۱/۴۸/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با نرم افزار ETAPS

کد استاندارد: ۳۶/۴۱/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی سازه های سه بعدی با نرم افزار SAFE

کد استاندارد: ۳۶/۵۱/۱/۵-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای دریل کار و اره کار

کد استاندارد: ۳۳/۵۱/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نازکدوزی زنانه درجه دو

کد استاندارد: ۹/۴۱/۲/۴-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کشی عمومی ساختمان

کد استاندارد: ۳۲/۵۴/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کابینت ساز چوبی درجه دو

کد استاندارد: ۱۱/۲۱/۲/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری عمومی مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰/۱۵/۲/۵-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

سوالات فنی و حرفه ای توانایی گلسازی

کد استاندارد: ۶۱/۸۱/۴/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای فرزکار CNC درجه دو

کد استاندارد: ۳۳/۸۶/۲/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز درجه دو

کد استاندارد: ۷۶/۶۵/۲/۴-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای هنر در خانه

کد استاندارد: ۹۹/۹۵/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرماتوربندی درجه سه

کد استاندارد: ۵۲/۳۴/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مانتودوز

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش گاز خانگی وتجاری

کد استاندارد: ۷۱/۲۲/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه

کد استاندارد: ۳۲/۵۶/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاشی کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۵۲/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس عمومی- آنالوگ

کد استاندارد: ۶۳۸۷/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi