بهمن ۲۰۱۸ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده سه تار

کد استاندارد:۱-۰۱۰-۱۹-۷۳۱۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز

کد استاندارد:۴۱/۳۷/۱/۱-۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۸۰۸۰۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

کد استاندارد:۱۲۲۱۰۹۰۷۰۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاردان آتش نشان

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره آمادگی شغلی

کد استاندارد:۱-۰۰۵-۴۹-۲۳۵۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خاتم کار-خاتم ساز

کد استاندارد:۱۹/۶۸/۱/۴-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده اسب

کد استاندارد:۵۱۶۴/۱/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره کارآفرینی SYB

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای توسعه دهنده وب با PHP

کد استاندارد:۲۴/۸۱/۱/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لوله کشی سیستم کف گرمایی

کد استاندارد:۷۱/۱۵/۲/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سوالات ورد-Word

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آزمونگر

کد استاندارد:۳۹/۲۸/۱/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پوسته وردپرس-WordPress

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مذاکره و عقد قرارداد فروش

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با جوملا-Joomla

کد استاندارد:۱-۰۶۵-۵۳-۲۵۱۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راه اندازی آسانسور-پایه سه

کد استاندارد:۱-۰۱۶-۰۵-۷۴۱۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین درجه دو

کد استاندارد:۴۳/۲۶/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi