اردیبهشت ۲۰۲۱ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال اخلاق حرفه ای

نمونه سوال اخلاق حرفه ای(فنی و حرفه ای)

ابزارشناسی خودرو

نمونه سوال ابزارشناسی خودرو(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور تغدیه خانواده(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوال OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات کمک حسابدار

نمونه سوال کمک حسابدار(فنی و حرفه ای)

مجموعه سوال تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

0
logo-samandehi logo-samandehi