جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 2 از 33 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال معماری و مدل سازی سه بعدی با نرم افزار trimple sketch up و رندرگیری با vray for sketch up

نمونه سوال معماری و مدل سازی سه بعدی با نرم افزار trimple sketch up و رندرگیری با vray for sketch up

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای رویایی و کریستالی

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای رویایی و کریستالی

۱۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش روی چوب

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش روی چوب

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی – تراش زاویه

۱۸۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای عروسک خمیرچینی و اشیا تزیینی

نمونه سوال فنی و حرفه ای عروسک خمیرچینی و اشیا تزیینی

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای رایانه کار ssps

نمونه سوال فنی و حرفه ای رایانه کار ssps

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای سیستم دوربین مداربسته (CCTV)

نمونه سوال فنی و حرفه ای سیستم دوربین مداربسته (CCTV)

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب باف پوشاک

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب باف پوشاک

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای زیورآلات چوبی

نمونه سوال فنی و حرفه ای زیورآلات چوبی

۲۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده وسایل تزئینی با رزین

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده وسایل تزئینی با رزین

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای دوزنده لباس مبل (کاور مبل)

نمونه سوال فنی و حرفه ای دوزنده لباس مبل (کاور مبل)

۱۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر Capturing

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر Capturing

۱۸۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر Autodesk Maya

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر Autodesk Maya

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای سرپرست ترخیص محصول

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرپرست ترخیص محصول

۲۲۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ سوئدی

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ سوئدی

۲۶۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ تای (تایلندی)

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ تای (تایلندی)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ آروماتراپی

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ آروماتراپی

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ رفلکسولوژی

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ رفلکسولوژی

۱۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ ایرانی

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ ایرانی

۱۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ سنگ

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ سنگ

۱۵۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi