جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

۵۵۰۰ تومان
نمونه سوال اخلاق حرفه ای

نمونه سوال اخلاق حرفه ای(فنی و حرفه ای)

۷۵۰۰ تومان
ابزارشناسی خودرو

نمونه سوال ابزارشناسی خودرو(فنی و حرفه ای)

۷۰۰۰ تومان
نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

۸۰۰۰ تومان
نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

۷۵۰۰ تومان
سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده(فنی و حرفه ای)

۸۰۰۰ تومان
نمونه سوالات OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوال OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

۷۵۰۰ تومان
برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه ای)

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کمک حسابدار

نمونه سوال کمک حسابدار(فنی و حرفه ای)

۸۵۰۰ تومان
مجموعه سوال تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای

۷۵۰۰ تومان
سوالات عکاسی پرتره و اتلیه

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

۶۵۰۰ تومان

جزوه آموزشی قلم زنی

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

۸۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

۷۵۰۰ تومان
0
logo-samandehi