جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

۸۵۰۰ تومان
نمونه سوال اخلاق حرفه ای

نمونه سوال اخلاق حرفه ای(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
ابزارشناسی خودرو

نمونه سوال ابزارشناسی خودرو(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوال OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

۱۳۰۰۰ تومان
برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات کمک حسابدار

نمونه سوال کمک حسابدار(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
مجموعه سوال تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای

۱۳۰۰۰ تومان
سوالات عکاسی پرتره و اتلیه

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

۸۵۰۰ تومان

جزوه آموزشی قلم زنی

۱۰۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۱۲۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

۱۲۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

۱۲۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

۱۲۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi