جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 3 از 33 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ شمع

نمونه سوال فنی و حرفه ای ماساژ شمع

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات کمپرس گیاهی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات کمپرس گیاهی(فنی و حرفه ای)

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

۱۱۰۰۰ تومان
نمونه سوالات اتوماسیون صنعتی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات اتوماسیون صنعتی(فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوالات گلیم باف درجه یک(فنی و حرفه ای)

۱۷۰۰۰ تومان
نمونه سوالات تعمیرکار پمپ های صنعتی طراحی شده(کمرچاهی،سرچاهی،شناور)

نمونه سوالات تعمیرکار پمپ های صنعتی طراحی شده(کمرچاهی،سرچاهی،شناور)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات طراحی مسکن ویلایی و آپارتمانی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات طراحی مسکن ویلایی و آپارتمانی(فنی و حرفه ای)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات فرمولاتور تولید داروی گیاهی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات فرمولاتور تولید داروی گیاهی(فنی و حرفه ای)

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با ایندیزاین(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با ایندیزاین(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری دوخت سرویس آشپزخانه(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری دوخت سرویس آشپزخانه(فنی و حرفه ای)

۲۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری مسئول کاردکس و کنترل موجودی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مسئول کاردکس و کنترل موجودی(فنی و حرفه ای)

۲۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری دستیار قفسه چینی دارو(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری دستیار قفسه چینی دارو(فنی و حرفه ای)

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی(فنی و حرفه ای)

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE(فنی و حرفه ای)

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوالات ادواری طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با مولتی مدیا بیلدر (فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری مدیریت بهداشتی و سلامت دندان (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مدیریت بهداشتی و سلامت دندان (فنی و حرفه ای)

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

۱۴۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi