دی ۲۰۱۸ ۳ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای فردار-فربان

کد استاندارد:۷۶/۶۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی-MT

کد استاندارد:۳۹/۹۵/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنامه نویس-C#-Windows Application

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه دو

کد استاندارد:۴۳/۲۳/۲/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی-تراش دامله

کد استاندارد:۸۰/۸۶/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ماشین کاری توسط نرم افزار پاورمیل-power mill

کد استاندارد:۲-۰۰۳-۴۱-۳۱۸۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه سوالات تشریحی اکوتوریسم-راهنمای طبیعت گردی

کد استاندارد:۹۱/۳۶/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی ابزار تیزکن

کد استاندارد:۳۵/۳۹/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی-VT

کد استاندارد:۲۴/۹۲/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کش و طراح صنعتی با کتیا-CATIA

کد استاندارد:۳۲/۱۴/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سرمه دوز سنتی

کد استاندارد:۹۵/۹۱/۲/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تزئین کننده فضای داخلی

کد استاندارد:۲۱/۲۸/۱/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه و سوالات ویترای

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقاش شیشه های تزئینی-ویترای

کد استاندارد:۹۵/۲۵/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی معماری درجه یک-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۲/۵۴/۱/۳-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی معماری درجه یک-مجموعه اول

کد استاندارد:۳۲/۵۴/۱/۳-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنامه نویس HTML برای طراحی صفحات WEB

کد استاندارد:۸۴/۷۵/۱/۳-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه درجه یک-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۲/۵۵/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه درجه یک-مجموعه اول

کد استاندارد:۳۲/۵۵/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET

کد استاندارد:۲۵۱۳۱۳۰۵۰۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور شبکه اینترنت مقدماتی

کد استاندارد:۲۵۱۱/۱۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi