جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 4 از 30 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

۸۵۰۰ تومان

جزوه آموزشی قلم زنی

۱۰۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۱۲۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

۱۲۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

۱۲۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

۱۲۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم

۹۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده سه تار

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

۱۲۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده

۱۰۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi