جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 4 از 32 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری سوالات الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

جزوه اموزشی جعبه ساز تزئینی فنی و حرفه ای

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی فنی و حرفه ای

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

۷۵۰۰ تومان
نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

۱۲۰۰۰ تومان
جزوه و سوالات ویترای

جزوه اموزشی نقاش شیشه تزیینی(ویترای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

نمونه سوالات حسابداری دارایی ثابت

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

نمونه سوالات حسابداری خرید و فروش

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

نمونه سوالات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیر تولید فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیر تولید فنی وحرفه ای

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات کابینت سازی پیشرفته آشپزخانه(فنی وحرفه ای)

۹۵۰۰ تومان
نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

۷۵۰۰ تومان
0
logo-samandehi