گروه فن آوری و اطلاعات Archives - صفحه ۳ از ۴ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

کد استاندارد:۴۱/۲۱/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر نرم افزار اداری

کد استاندارد:۴۲/۲۴/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی صفحات وب پیشرفته

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای طراحی صفحات وب مقدماتی

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور free hand -فری هند درجه یک

کد استاندارد:۶۲/۵۸/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ویژوال بیسیک مقدماتی

کد استاندارد:۸۴/۸۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور کرل دراو -Corel Draw

کد استاندارد:۶۲/۵۴/۱/۴-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مونتاژکار-اسمبل و ارتقا کامپیوترهای شخصی

کد استاندارد:۵۲/۹۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور پیشرفته اینترنت

کد استاندارد:۴۲/۹۷/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور free hand درجه دو

کد استاندارد:۶۲/۵۸/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور تری دی مکس۳Dmax

کد استاندارد:۶۲/۵۰/۱/۶-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SPP

کد استاندارد:۶۳/۵۱/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولیدکننده چند رسانه ای

کد استاندارد:۸۴/۲۰/۲/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای اتوماسیون اداری درجه دو

کد استاندارد:۴۲/۹۰/۲/۳-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار CIW

کد استاندارد:۲۶/۷۵/۱/۳-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه دو

کد استاندارد:۱۹/۷۹/۲/۲-۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور فتوشاپ-photoshop

کد استاندارد: ۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش و طراح به کمک کامپیوتر

کد استاندارد: ۳۲/۹۷/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور متلب-Matlab

کد استاندارد: ۳۲/۳۵/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای کارور اتوکد AutoCAD

کد استاندارد: ۶۲/۶۰/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi