گروه فن آوری و اطلاعات – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای تکنسین عمومی امنیت شبکه

کد استاندارد:۴۲/۲۴/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم

کد استاندارد:۴۱/۲۳/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران-MS

کد استاندارد:۴۱/۲۴/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مهارت عمومی برنامه نویسی

کد استاندارد:۸۴/۸۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور premiere-پریمیر

کد استاندارد:۶۱/۴۱/۱/۴-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح گرافیک رایانه ای

کد استاندارد:۶۶/۵۱/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بانک اطلاعاتی-access

کد استاندارد:۸۴/۸۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ویژال بیسیک-visual basic

کد استاندارد:۸۴/۸۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ناظر چاپ

کد استاندارد:۲۹/۹۱/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

کد استاندارد:۴۱/۲۱/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر نرم افزار اداری

کد استاندارد:۴۲/۲۴/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی صفحات وب پیشرفته

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای طراحی صفحات وب مقدماتی

کد استاندارد:۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور free hand -فری هند درجه یک

کد استاندارد:۶۲/۵۸/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ویژوال بیسیک مقدماتی

کد استاندارد:۸۴/۸۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور کرل دراو -Corel Draw

کد استاندارد:۶۲/۵۴/۱/۴-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مونتاژکار-اسمبل و ارتقا کامپیوترهای شخصی

کد استاندارد:۵۲/۹۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور پیشرفته اینترنت

کد استاندارد:۴۲/۹۷/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور free hand درجه دو

کد استاندارد:۶۲/۵۸/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور تری دی مکس۳Dmax

کد استاندارد:۶۲/۵۰/۱/۶-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi