گروه فن آوری و اطلاعات Archives - صفحه ۳ از ۴ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای مونتاژکار-اسمبل و ارتقا کامپیوترهای شخصی

کد استاندارد:۵۲/۹۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور پیشرفته اینترنت

کد استاندارد:۴۲/۹۷/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور free hand درجه دو

کد استاندارد:۶۲/۵۸/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور تری دی مکس۳Dmax

کد استاندارد:۶۲/۵۰/۱/۶-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SPP

کد استاندارد:۶۳/۵۱/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولیدکننده چند رسانه ای

کد استاندارد:۸۴/۲۰/۲/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای اتوماسیون اداری درجه دو

کد استاندارد:۴۲/۹۰/۲/۳-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار CIW

کد استاندارد:۲۶/۷۵/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه دو

کد استاندارد:۱۹/۷۹/۲/۲-۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور فتوشاپ-photoshop

کد استاندارد: ۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کش و طراح به کمک کامپیوتر

کد استاندارد: ۳۲/۹۷/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور متلب-Matlab

کد استاندارد: ۳۲/۳۵/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای کارور اتوکد AutoCAD

کد استاندارد: ۶۲/۶۰/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تدوین و میکس رایانه ای

کد استاندارد: ۱۷/۱۰/۳/۳-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تایپ رایانه ای-صفحه آرا و حروفچینی رایانه ای

کد استاندارد: ۱۱-۴-۸۳-ف.ب   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای اتوکد AutoCad

کد استاندارد: ۱/۱/۵۶/۴۱-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با نرم افزار ETAPS

کد استاندارد: ۳۶/۴۱/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی سازه های سه بعدی با نرم افزار SAFE

کد استاندارد: ۳۶/۵۱/۱/۵-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای رایانه کار ICDL درجه دو

کد استاندارد: ۴۲/۱۵/۲/۱-۳ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای شهروند الکترونیک(E-citizen)

کد استاندارد:۵/۲ /۴۲/۲۴/۱-۳ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi