گروه مالی و بازرگانی Archives - صفحه ۲ از ۲ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر امور بانکی

کد استاندارد:۳۱/۴۹/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی – MBA

کد استاندارد:۲۲/۱۰/۷۰/۹۰/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حسابدار صنعتی درجه دو

کد استاندارد:۱۰/۱۲/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر فروشگاه

کد استاندارد: ۵۱/۳۶/۱/۱-۴   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای شایستگی کارآفرینی رویکرد kab – سطح تکمیلی

کد استاندارد: ۱۰۰۰۱۲   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شایستگی کارآفرینی رویکرد kab سطح مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰۰۰۱۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری حقوق و دستمزد

کد استاندارد: ۳۹/۳۴/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری عمومی تکمیلی

کد استاندارد: ۱۰/۱۵/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری مالیاتی مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰/۱۴/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای حسابداری عمومی مقدماتی

کد استاندارد: ۱۰/۱۵/۲/۵-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi