گروه امور زراعی و باغبانی Archives - صفحه ۲ از ۲ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای تولید کننده ورمی کمپوست

کد استاندارد: ۲۷/۳۹/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده -فرآوری گیاهان دارویی

کد استاندارد: ۹۲/۹۶/۱/۴-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کشتکار گلخانه های خاکی

کد استاندارد: ۷۲/۲۳/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح فضای سبز

کد استاندارد: ۷۲/۲۴/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای هرسکاری

کد استاندارد: ۱۲/۰۵/۱/۴-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مکانیک تراکتور و تیلر

کد استاندارد: ۴۹/۵۷/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای باغبانی

کد استاندارد: ۲۷/۴۱/۱/۴-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi