گروه تاسیسات – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه سه

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۳/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش گاز خانگی وتجاری

کد استاندارد: ۷۱/۲۲/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی درجه یک

کد استاندارد: ۲/۲/۴۶/۷۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

کد استاندارد: ۷۱/۱۲/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه دو

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه یک

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۱/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کشی عمومی

کد استاندارد: ۱/۱/۸۵/۴۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیر کار کولر آبی

کد استاندارد: ۴۱/۸۰/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیر کار آبگرمکن دیواری

کد استاندارد: ۴۳/۲۴/۱/۰/۳-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

0
logo-samandehi logo-samandehi