نمونه سوال فنی و حرفه ای اتوکد Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای ایمنی و بهداشت کار،حفاظت صنعتی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۸۱/۲۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه سوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای در و پنجره ساز پروفیل آهنی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب و تعمیر کولرهای پنجره ای و اسپلیت

کد استاندارد:۱/۱/۸۰/۴۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای غواص سطح سه

کد استاندارد: ۵۹/۹۴/۱/۳-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه یک

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه دو

کد استاندارد: ۷۰/۳۰/۲/۴-۵۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج صوتی-UT

کد استاندارد: ۳۹/۹۶/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده قارچ صدفی- خوراکی

کد استاندارد: ۲۷/۹۶/۱/۲-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش گاز خانگی وتجاری

کد استاندارد: ۷۱/۲۲/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه

کد استاندارد: ۳۲/۵۶/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاشی کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۵۲/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس عمومی- آنالوگ

کد استاندارد: ۶۳۸۷/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری درجه ۱(جوشکاری با قوس الکتریکی E6)

کد استاندارد: ۷۲/۲۲/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیر کار تلفن همراه

کد استاندارد: ۵۶/۳۶/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پاکسازی صورت زنانه

کد استاندارد: ۱-۵۷۴۰-۵۱۴۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش دائم صورت زنانه – میکروپیگمنتیشن

کد استاندارد: ۲-۰۰۳-۵۷-۵۱۳۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۶/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش عمومی زنانه

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش عمومی […]

0
logo-samandehi logo-samandehi