نمونه سوال ادواری برق ساختمان Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه سوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آشپز سنتی- مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۵/۳۱/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای در و پنجره ساز پروفیل آهنی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری درجه یک

کد استاندارد:۴۱/۸۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب و تعمیر کولرهای پنجره ای و اسپلیت

کد استاندارد:۱/۱/۸۰/۴۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۴۳/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای غواص سطح سه

کد استاندارد: ۵۹/۹۴/۱/۳-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه یک

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه دو

کد استاندارد: ۷۰/۳۰/۲/۴-۵۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور SOLID WORKS-سلید ورکز

کد استاندارد: ۳۲/۱۷/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای برق ساختمان درجه یک

کد استاندارد: ۵۵/۲۸/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده قارچ صدفی- خوراکی

کد استاندارد: ۲۷/۹۶/۱/۲-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای لوله کش گاز خانگی وتجاری

کد استاندارد: ۷۱/۲۲/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی سازه

کد استاندارد: ۳۲/۵۶/۱/۴-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاشی کار درجه سه

کد استاندارد: ۵۱/۵۲/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس عمومی- آنالوگ

کد استاندارد: ۶۳۸۷/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری درجه ۱(جوشکاری با قوس الکتریکی E6)

کد استاندارد: ۷۲/۲۲/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیر کار تلفن همراه

کد استاندارد: ۵۶/۳۶/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پاکسازی صورت زنانه

کد استاندارد: ۱-۵۷۴۰-۵۱۴۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش دائم صورت زنانه – میکروپیگمنتیشن

کد استاندارد: ۲-۰۰۳-۵۷-۵۱۳۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi