جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری – برگه 29 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات فنی و حرفه ای آرایشگر ناخن

۶۰۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای علوم و صنایع غذایی

۳۵۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای خاک شناسی

۴۵۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای زراعت و اصلاح نباتات

۵۵۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای باغبانی

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه سه

۶۵۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالی بافی درجه دو

۶۵۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای برقکار صنعتی درجه دو

۶۵۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کاربر رایانه و اینترنت

۶۰۰۰ تومان

نمونه سوالات فنی و حرفه ای رایانه کار ICDL درجه یک

۶۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi