جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 27 از 35 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات فنی وحرفه ای کارور اتوکد AutoCAD

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی متره و برآورد

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی نقشه برداری درجه سه

۲۰۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی تعمیر کار تلویزیون رنگی

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقشه بردار درجه یک

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه بردار درجه دو

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده -فرآوری گیاهان دارویی

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کشتکار گلخانه های خاکی

۲۲۰۰۰ تومان

جزوه اموزشی فنی و حرفه ای جوشکاری و برشکاری گازی

۲۵۰۰۰ تومان

جزوه آموزشی فنی و حرفه ای جوشکاری قوس الکتریکی

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای ایمنی و بهداشت کار-حفاظت صنعتی

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری لوله های گاز با فشار بالا

۳۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه یک

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای تراشکار درجه یک و دو

۳۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای راهنمای عمومی گردشگری

۲۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری برق

۳۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری تیگ و میگ TIG- MIG

۲۰۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری برق و گاز درجه دو

۲۰۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi