گروه صنایع دستی و هنر Archives - صفحه ۲ از ۳ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح نقشه فرش

کد استاندارد: ۶۲/۹۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفره آرا

کد استاندارد: ۹۹/۰۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی بافی به روش حجمی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گبه باف

کد استاندارد: ۵۴/۹۶/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی سفال

کد استاندارد: ۶۱/۴۰/۱/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی چرم

کد استاندارد: ۶۱/۳۶/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای شمع سازی

کد استاندارد: ۴۹/۶۵/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گوهر تراش

کد استاندارد: ۸۰/۸۶/۱/۲-۸۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حصیر باف-بافت بوریا

کد استاندارد: ۴۲/۲۷/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای مینا کاری

کد استاندارد: ۲۹/۹۲/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کیف دوزی-سراجی

کد استاندارد: ۰۳/۱۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گوهر شناس-جواهر شناس

کد استاندارد: ۳۱۳/۷۹/۰۰/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح طلا و جواهر

کد استاندارد: ۳۲/۷۸/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مخراجکاری-گوهر نشانی

کد استاندارد: ۸۰/۱۰/۱/۲-۸۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب بافی

کد استاندارد: ۹۵/۴۱/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده وسایل فرفورژه

کد استاندارد: ۷۳/۱۹/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار شیشه و کریستال درجه دو

کد استاندارد: ۹۱/۶۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار شیشه به روش فیوزینگ

کد استاندارد: ۹۴/۴۶/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب دوزی

کد استاندارد: ۹۵/۳۱/۱/۲-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلسازی عمومی

کد استاندارد: ۱۲/۰۶/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi