گروه کنترل و ابزار دقیق – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

نمونه سوالات مانیتورینگ با wincc flexible

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

کد استاندارد:۸۸/۵۴/۲/۴-۰ و ۸۴/۵۵/۱/۳-۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای ابزار دقیق کار

کد استاندارد:۴۲/۴۰/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح و تحلیلگر میکروکنترلر خانواده AVR

کد استاندارد:۲۳/۹۳/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور PLC درجه دو

کد استاندارد: ۸۴/۵۵/۲/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi