گروه پوشاک – برگه 2 – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه

کد استاندارد: ۳۲/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب دوزی

کد استاندارد: ۹۵/۳۱/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ضخیم دوز زنانه

کد استاندارد: ۹۱/۴۱/۱/۵-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلدوز دستی

کد استاندارد: ۵۴/۵۶/۱/۲-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ابریشم دوز

کد استاندارد: ۹۵/۹۹/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای الگو و برشکار به روش حجمی

کد استاندارد: ۹۱/۴۴/۱/۱-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خیاط لباس شب و عروس

کد استاندارد: ۹۱/۹۷/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای سرمه دوزی

کد استاندارد: ۹۵/۹۰/۲/۲-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi