گروه هنرهای دستی Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای رویایی و کریستالی

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای رویایی و کریستالی

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای رویایی و […]

نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای

نمونه سوالات میناکار سفال فنی و حرفه ای   گروه […]

جزوه آموزشی قلم زنی

کد استاندارد:۲۹/۹۴/۲/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

کد استاندارد:۵۵/۳۳/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

کد استاندارد:۶۱/۳۷/۲/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ

کد استاندارد:۹۵/۳۱/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۷۷-۷۳۱۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز

کد استاندارد:۶۱/۳۴/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفالگر با چرخ پایی و برقی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۹۲/۲۶/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی نقاشی – حکاکی روی چرم

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده پاپیه ماشه

کد استاندارد:۶۱/۳۱/۱/۱-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گلابتون دوز-کمه دوز

کد استاندارد:۹۵/۶۱/۱/۴-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سجاده باف

کد استاندارد:۵۴/۹۸/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جواهرساز مهره ای

کد استاندارد:۱-۰۲۱-۷۹-۷۳۱۳       پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

جزوه آموزشی جاجیم بافی و گلیم بافی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافنده شبه قالی- فرشینه

کد استاندارد:۱-۰۳۱-۷۵-۷۳۱۸       پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سوخت نگار چوب و نی

کد استاندارد:۱۹/۴۴/۱/۳-۸       پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای چله کشی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رنگرز شیمیایی قالی

کد استاندارد:۵۶/۲۳/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی-تراش دامله

کد استاندارد:۸۰/۸۶/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi