گروه هتلداری Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

جزوه آموزشی طبیعت گردی-اکوتوریسم

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی راهنمای عمومی گردشگری و موزه

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی هتلداری

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی رستوران و سرویس رستوران

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی میزآرای هتل

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی متصدی کافی شاپ-قهوه سرا

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لاندری هتل

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات

کد استاندارد:۱-۰۰۱-۵۹-۳۳۳۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی طبقات در هتل

کد استاندارد:۴۰/۲۹/۱/۲-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای متصدی خدمات مجالس

کد استاندارد:۳۲/۳۴/۱/۱-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متصدی البسه در هتل

کد استاندارد:۶۰/۱۶/۱/۳-۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای میز آرای هتل

کد استاندارد:۳۲/۱۹/۱/۲-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سرپرست پذیرش هتل

کد استاندارد: ۹۴/۲۲/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر هتل

کد استاندارد: ۱۰/۴۱/۱/۳-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای اتاق دار هتل

کد استاندارد: ۴۰/۵۴/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارمند پذیرش هتل-فرانت آفیس

کد استاندارد: ۹۴/۲۷/۱/۳-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi