گروه مکانیک – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینورتر(invertor)

ابزارشناسی خودرو

نمونه سوال ابزارشناسی خودرو(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه سوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه دو-مجموعه دوم

کد استاندارد:۳۴/۲۲/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ماشین کاری توسط نرم افزار پاورمیل-power mill

کد استاندارد:۲-۰۰۳-۴۱-۳۱۸۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی ابزار تیزکن

کد استاندارد:۳۵/۳۹/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کش و طراح صنعتی با کتیا-CATIA

کد استاندارد:۳۲/۱۴/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی نقاشی خودرو

کد استاندارد:۳۹/۶۴/۱/۲-۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مکانیک اتومبیل

کد استاندارد:۴۳/۲۳/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنامه نویسی CNC درجه دو

کد استاندارد:۸۴/۵۲/۲/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راه اندازی و اپراتوری دستگاه ماشین تراش و فرز CNC

کد استاندارد:۱-۰۲۲-۴۱-۳۱۱۵     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تراشکار CNC درجه دو

کد استاندارد:۳۳/۸۴/۲/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه کشی درجه دو

کد استاندارد:۳۲/۱۲/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر مکانیکال دسکتاپ -mechanical desktop

کد استاندارد:۳۲/۱۳/۲/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور CATIA-کتیا

کد استاندارد: ۲۴/۲۸/۱/۲-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ابزار تیز کن

کد استاندارد: ۳۵/۳۹/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور SOLID WORKS-سلید ورکز

کد استاندارد: ۳۲/۱۷/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار درجه یک

کد استاندارد: ۳۴/۲۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi