گروه مراقبت و زیبایی Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
جزوه اموزشی آرایشگر مردانه فنی و حرفه ای

جزوه اموزشی آرایشگر مردانه فنی و حرفه ای

جزوه اموزشی آرایشگر مردانه فنی و حرفه ای   گروه […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آرایش خاص برای عکاسی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آرایشگر عروس-عروس کار

کد استاندارد:۱-۰۴۴-۵۷-۵۱۴۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دکلراسیون

کد استاندارد:۱-۰۴۷-۵۷-۵۱۴۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بافت موی زنانه

کد استاندارد:۱-۰۴-۵۷-۵۱۴۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای چهره پردازی کودک

کد استاندارد:۱-۰۰-۵۷-۵۱۴۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خودآرایی زنانه

کد استاندارد:۵۱۴۲۵۷۰۴۱۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر موهای زائد با موم

کد استاندارد:۱-۰۰۲-۵۷-۵۱۴۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

کد استاندارد:۵۱۴/۵۷/۰۴۰/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رنگ کردن موی زنانه

کد استاندارد:۵۱۴۱/۵۷/۰۴۲/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه یک

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه دو

کد استاندارد: ۷۰/۳۰/۲/۴-۵۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پیرایشگر مردانه درجه یک

نمونه سوال فنی و حرفه ای پیرایشگر مردانه درجه دو

کد استاندارد: ۷۰/۳۰/۲/۴-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پاکسازی صورت زنانه

کد استاندارد: ۱-۵۷۴۰-۵۱۴۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش دائم صورت زنانه – میکروپیگمنتیشن

کد استاندارد: ۲-۰۰۳-۵۷-۵۱۳۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای متعادل ساز چهره زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۶/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۱/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش عمومی زنانه

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش عمومی […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آرایشگر موی زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۴/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۳/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کلاه گیس باف با موی طبیعی

کد استاندارد: ۷۰/۹۰/۱/۱-۵۰ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi