گروه فن آوری و اطلاعات – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوال OneNote و SharePoint و Viso (openofice.org)

نمونه سوالات فنی وحرفه ای توسعه دهنده وب با PHP

کد استاندارد:۲۴/۸۱/۱/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سوالات ورد-Word

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پوسته وردپرس-WordPress

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با جوملا-Joomla

کد استاندارد:۱-۰۶۵-۵۳-۲۵۱۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای tcp/ip

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصاب و پیکربند ویندوز سرور ۲۰۰۸

کد استاندارد:۲۵۱۳/۱۱۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر دایرکتور-Director

کد استاندارد:۳۱۳-۱۰۱-۱۷-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تحلیلگر ANSYS-انسیس

کد استاندارد:۳۲/۲۱/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رایانه کار کنترل پروژه MS-Project درجه یک

کد استاندارد:۱۹/۷۹/۲/۲-۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنامه نویس-C#-Windows Application

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنامه نویس HTML برای طراحی صفحات WEB

کد استاندارد:۸۴/۷۵/۱/۳-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET

کد استاندارد:۲۵۱۳۱۳۰۵۰۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور شبکه اینترنت مقدماتی

کد استاندارد:۲۵۱۱/۱۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر رایانه

کد استاندارد:۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور اکسل-Exel

کد استاندارد:۲۵۱۳/۸۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مهندس تحلیلگر OO و طراحی با UML

کد استاندارد:۸۴/۹۹/۱/۲-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مهارت های زندگی-آنلاین

کد استاندارد:۱-۰۴۴-۵۳-۲۵۱۳     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور فلش-flash mx

کد استاندارد:۶۱/۴۶/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi