گروه صنایع فلزی Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای ورق کاری- نازک کاری

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای در و پنجره ساز پروفیل آهنی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر عمومی در و پنجره ساز آهنی درجه سه

کد استاندارد:۷۴/۹۵/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای در و پنجره ساز پروفیل آهنی

کد استاندارد: ۸۴/۹۵/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi