نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری درجه ۱(جوشکاری با قوس الکتریکی E6)

کد استاندارد: ۷۲/۲۲/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]