گروه دامی و آبزیان – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کاردانی فنی گاوداری فنی و حرفه ای   […]

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کارگر امور تغذیه و ثبت مشخصات دام فنی […]

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده اسب

کد استاندارد:۵۱۶۴/۱/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیر واحد پرورش شترمرغ

کد استاندارد:۶۱۲۲/۸/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده پرندگان زینتی

کد استاندارد:۱۲/۹۱/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده کرم ابریشم-نوغان دار

کد استاندارد:۲۴/۹۸/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده شتر

کد استاندارد:۱/۱۶۱۲۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مدیر واحد پرورش بلدرچین

کد استاندارد:۱۲/۶۹/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش مرغ بومی

کد استاندارد:۲۰/۶۳/۶۱/۲۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده ماهیان آکواریومی

کد استاندارد: ۴۹/۲۶/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر فنی گاوداری صنعتی- شیری / گوشتی

کد استاندارد: ۲۴/۲۰/۱/۲-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی

کد استاندارد: ۲۶/۱۹/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده ماهیان گرم آبی

کد استاندارد: ۴۹/۲۷/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

کد استاندارد: ۴۹/۲۹/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده گوسفند

کد استاندارد: ۲۴/۴۹/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi