گروه جوشکاری و بازرسی جوش Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوش مقاومتی-کارگر نقطه جوش ثابت

کد استاندارد:۷۲/۳۵/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای جوشکاری زیرپودری

کد استاندارد:۷۲/۹۷/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکار گاز اکسی استیلن

کد استاندارد:۷۲/۱۷/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب تاسیسات گازرسانی ساختمان

کد استاندارد:۷۱/۴۰/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری با گاز محافظ CO2

کد استاندارد:۷۲/۱۲/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری E8 و E9

کد استاندارد:۷۲/۲۲/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی- E3

کد استاندارد:۷۲/۲۲/۲/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی-MT

کد استاندارد:۳۹/۹۵/۲/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی-VT

کد استاندارد:۲۴/۹۲/۱/۱-۰     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکار سازه های فولادی با فرآیند smaw

کد استاندارد:۷۲/۲۳/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای ریخته گر درجه دو

کد استاندارد:۲۴/۱۳/۲/۳-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکار گاز محافظ آرگون

کد استاندارد:۷۲/۲۴/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای بازرس فنی جوش

کد استاندارد:۷۳/۲۰/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ-PT

کد استاندارد: ۳۹/۹۹/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج صوتی-UT

کد استاندارد: ۳۹/۹۶/۲/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری و برشکاری گازی

کد استاندارد: ۷۳/۱۱/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری قوس الکتریکی

کد استاندارد: ۷۲/۱۱/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری لوله های گاز با فشار بالا

کد استاندارد: ۷۲/۲۴/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جوشکاری برق

کد استاندارد: ۷۳/۲۵/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری تیگ و میگ TIG- MIG

کد استاندارد: ۷۳/۲۵/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi