گروه تاسیسات Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات تعمیرکار پمپ های صنعتی طراحی شده(کمرچاهی،سرچاهی،شناور)

نمونه سوالات تعمیرکار پمپ های صنعتی طراحی شده(کمرچاهی،سرچاهی،شناور)

نمونه سوالات تعمیرکار پمپ های صنعتی طراحی شده(کمرچاهی،سرچاهی،شناور)   گروه […]

نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای

نمونه سوالات لوله کشی پلیمری فنی وحرفه ای   گروه […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لوله کشی سیستم کف گرمایی

کد استاندارد:۷۱/۱۵/۲/۱-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای دوره HSE

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای ایمنی و بهداشت کار،حفاظت صنعتی-مجموعه دوم

کد استاندارد:۸۱/۲۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری درجه یک

کد استاندارد:۴۱/۸۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب و تعمیر کولرهای پنجره ای و اسپلیت

کد استاندارد:۱/۱/۸۰/۴۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب دستگاه های حراراتی درجه دو

کد استاندارد:۷۱/۰۸/۲/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب و تعمیر سردخانه فریونی

کد استاندارد:۴۱/۸۶/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقاش درجه یک

کد استاندارد: ۶۱/۳۳/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش درجه دو

کد استاندارد: ۶۱/۳۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه دو-سری دوم

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

کد استاندارد: ۳۲۰۳-۷۱۲۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ایمنی و بهداشت کار-حفاظت صنعتی

کد استاندارد: ۸۱/۲۳/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی

کد استاندارد: ۷۱/۰۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عایق کار کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه سه

کد استاندارد: ۷/۰/۳۲/۷۹-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تاسیسات حرارتی

کد استاندارد: ۳/۹۳/۲/۶۵-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تاسیسات برودتی

کد استاندارد: ۳/۹۳/۲/۲۵-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار لوازم گاز سوز خانگی

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نصب و تعمیرکولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

کد استاندارد: ۱/۱/۸۰/۴۰-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi