گروه برق – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات طراح سیستم های انرژی خورشیدی(فنی و حرفه ای)

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

کد استاندارد:   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای راه اندازی آسانسور-پایه سه

کد استاندارد:۱-۰۱۶-۰۵-۷۴۱۲     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرف شویی

کد استاندارد:۵۵/۷۵/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برق ساختمان و صنعتی

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برقکار ساختمان درجه یک

کد استاندارد:۱۱/۲۱/۲/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برقکار ساختمان درجه سه

کد استاندارد:۵۵/۳۰/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای الکترونیک کار صنعتی

کد استاندارد:۷۲/۲۴/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی فن ورز شبکه هوایی برق

کد استاندارد:۵۷/۲۵/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای فن ورز شبکه هوایی برق

کد استاندارد:۵۷/۲۵/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

کد استاندارد:۵۱/۴۶/۲/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصاب و تعمیرکار آسانسور

کد استاندارد: ۷۲/۲۴/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار ماشین های الکتریکی-سیم پیچی درجه دو

کد استاندارد: ۵۳/۴۷/۲/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای برقکار صنعتی درجه یک

کد استاندارد: ۵۵/۱۳/م/۳-۵۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه دو

کد استاندارد: ۵۵/۷۷/۲/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی برقکار ساختمان درجه دو

کد استاندارد: ۵۵/۲۸/۲/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای برق ساختمان درجه یک

کد استاندارد: ۵۵/۲۸/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر و نگهداری وسایل خانگی

کد استاندارد: ۶۱/۴۸/۳/۱-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای برقکار صنعتی درجه دو

کد استاندارد: ۵۵/۱۵/۲/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi