گروه امور زراعی و باغبانی Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای) گروه شغلی صنایع […]

جزوه آموزشی پرورش دهنده توت فرنگی

کد استاندارد:۱۱/۲۸/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای پرورش دهنده توت فرنگی

کد استاندارد:۱۱/۲۸/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده کبک

کد استاندارد:۶۱۲۱/۲۸/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده مرکبات

کد استاندارد:۲۳/۳۰/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

کد استاندارد:۲۷/۴۲/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای طراح محوطه و فضای سبز با نرم افزار Architect Landscape Design Deluxe

کد استاندارد:۲۲/۵۰/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارگر فضای سبز

کد استاندارد:۲۲/۱۸/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای اصول به کارگیری مقدماتی طب سنتی

کد استاندارد:۶۱۱۲/۱۳۴/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی کشتکار گلخانه های خاکی

کد استاندارد:۷۲/۲۳/۱/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پسته کار

کد استاندارد:۲۳/۹۸/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولید کننده تراریوم

کد استاندارد:۲۲/۶۰/۱/۱-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تولید نشاء سبزی و صیفی

کد استاندارد:۱۲/۱۲/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سبزیکاری- مجموعه دوم

کد استاندارد:۲۲/۲۹/۱/۳-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای برنج کار

کد استاندارد:۲۷/۹۴/۱/۲-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک

کد استاندارد:۲۲/۶۱/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک

کد استاندارد:۲۲/۶۱/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

کد استاندارد:۲۷/۴۲/۱/۱-۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر گیاهان دارویی

کد استاندارد:۴۳/۹۸/۱/۴۳-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای فروشنده گیاهان دارویی

کد استاندارد: ۹۲/۹۷/۱/۱-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi