گروه امور اداری Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات ادواری مسئول کاردکس و کنترل موجودی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مسئول کاردکس و کنترل موجودی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مسئول کاردکس و کنترل موجودی(فنی و حرفه […]

جزوه آموزشی تندخوان- فنی و حرفه ای

کد استاندارد:۳۵/۹۲/۱/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای منشی درجه دو

کد استاندارد: ۲۱/۲۱/۲/۳-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مسئول دفتر

کد استاندارد: ۲۱/۲۱/۱/۴-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سر پرست دبیرخانه

کد استاندارد: ۳/۹۳/۲/۲۵-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حرفه بایگان

کد استاندارد: ۹۵/۳/۱/۲-۳   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تند خوانی

کد استاندارد: ۳۵/۹۲/۱/۲-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi