گروه الکترونیک Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوال تعمیر دستگاه پزشکی و بیمارستانی (فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تعمیر دستگاه پزشکی و بیمارستانی (فنی و حرفه ای)

نمونه سوال تعمیر دستگاه پزشکی و بیمارستانی (فنی و حرفه […]

نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار سیستم های ایمنی و حفاظتی

کد استاندارد:۵۲/۱۹/۱/۳-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مکاترونیک کار

کد استاندارد:۴۴/۱/۳/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی

کد استاندارد:۷۴/۹۰/۱/۳-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی فنی و حرفه ای آشنایی با دستگاه دور نگار-فکس

کد استاندارد: ۵۴/۲۷/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

جزوه آموزشی تعمیر کار تلویزیون رنگی

کد استاندارد: ۵۴/۲۳/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیر کار تلویزیون رنگی

کد استاندارد: ۵۴/۲۳/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیر کار تلفن همراه

کد استاندارد: ۵۶/۳۶/۱/۳-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi