گروه اتومکانیک Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای

نمونه سوالات تعمیر موتور و گیربکس حرفه ای   گروه […]

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه ای

نمونه سوالات سیستم ترمز و تعلیق و فرمان فنی حرفه […]

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

کد استاندارد:۴۳/۲۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین درجه دو

کد استاندارد:۴۳/۲۶/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار کولر خودرو-سیستم تهویه

کد استاندارد:     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار سیستم های تعلیق خودروهای سواری-جلوبندی ساز

کد استاندارد:۴۳/۳۳/۲/۲-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل-پمپ ساز

کد استاندارد:۴۳/۳۳/۲/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه یک-اتومکانیک درجه یک

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه دو

کد استاندارد:۴۳/۲۳/۲/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای قطعه شناسی خودرو

کد استاندارد:۲۴/۴۳/۲/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید

کد استاندارد:۴۳/۲۴/۱/۶-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه یک

کد استاندارد: ۴۳/۲۳/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار موتور سیکلت درجه دو

کد استاندارد: ۴۳/۴۲/۲/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرویس و نگهداری خودرو

کد استاندارد: ۴۹/۸۱/۲/۳-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش خودرو

کد استاندارد: ۳۹/۶۴/۱/۲-۹ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار اتومبیل های گاز سوز

کد استاندارد: ۴۳/۹۴/۲/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه دو

کد استاندارد: ۴۳/۲۳/۲/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار برق خودرو درجه دو

کد استاندارد: ۵۵/۴۲/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi