کشاورزی Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات تولیدکننده بونسای(فنی و حرفه ای) گروه شغلی صنایع […]

نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای

نمونه سوالات سرویس کار تراکتور حرفه ای   گروه شغلی […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای پرورش دهنده بوقلمون گوشتی

کد استاندارد:۶۱۲۱/۳۶/۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سبزی کار

کد استاندارد:۲۲/۲۹/۱/۳-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای زعفران کار

کد استاندارد:۱۲/۲۹/۱/۲-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای علوم دامی

کد استاندارد: ۱/۲۱/۸۷/۳-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای باغبانی درجه یک

کد استاندارد: ۳/۱/۳۸/۲۷-۶   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده قارچ صدفی- خوراکی

کد استاندارد: ۲۷/۹۶/۱/۲-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرورش دهنده زنبور عسل

کد استاندارد: ۲۹/۲۶/۱/۳-۶ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای علوم و صنایع غذایی

کد استاندارد: ۱/۲۱/۸۷/۳/۵-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای خاک شناسی

کد استاندارد: ۱/۲۱/۸۷/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای زراعت و اصلاح نباتات

کد استاندارد: ۲۸/۳۸/۳/۱/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi