هنرهای نمایشی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

نمونه سوال فنی وحرفه ای تدوینگر تصویر

کد استاندارد:۶۳/۶۳/۲/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس خبری

کد استاندارد: ۶۳/۴۰/۱/۱-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تصویر برداری

کد استاندارد: ۶۳/۶۳/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس عمومی- آنالوگ

کد استاندارد: ۶۳۸۷/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای عکاس دیجیتال

کد استاندارد:۱ /۶۳/۲۱/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi