هنرهای نمایشی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ) […]

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره

نمونه سوالات عکاسی اتلیه و پرتره   کد استاندارد:۱-۰۰۱-۸۳-۳۴۳۱   […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای تدوینگر تصویر

کد استاندارد:۶۳/۶۳/۲/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس خبری

کد استاندارد: ۶۳/۴۰/۱/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تصویر برداری

کد استاندارد: ۶۳/۶۳/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای عکاس عمومی- آنالوگ

کد استاندارد: ۶۳۸۷/۱/۳-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای عکاس دیجیتال

کد استاندارد:۱ /۶۳/۲۱/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi