خدمات آموزشی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات مدیر تولید فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت تولید فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت تولید فنی وحرفه ای   گروه شغلی […]

نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه ای

نمونه سوالات مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران فنی وحرفه […]

سوال برنامه ریز امور تغذیه خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور تغدیه خانواده(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال برنامه ریز امور تغدیه خانواده(فنی و حرفه ای) […]

برنامه ریز امور هنری در خانواده

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه ای)

نمونه سوال برنامه ریز امور هنری در خانواده(فنی و حرفه […]

مجموعه سوال تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای   پکیچ پیشنهادی […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره آمادگی شغلی

کد استاندارد:۱-۰۰۵-۴۹-۲۳۵۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده- مجموعه دوم

کد استاندارد:۲۰/۱۲/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

کد استاندارد: ۲۰/۱۲/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی فنی و حرفه ای پداگوژی-مربی گری عمومی

کد استاندارد:۳۱/۹۹/۱/۲-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای مدیر آموزشگاه

کد استاندارد:۲ /۱۹/۱۱/۱-۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای پداگوژی-مربی گری عمومی

کد استاندارد:۲ /۳۹/۹۹/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای روش های نوین تدریس با رویکرد CBT

پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه […]

0
logo-samandehi logo-samandehi