کتاب آموزش قالی بافی فنی حرفه ای Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای چله کشی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رنگرز شیمیایی قالی

کد استاندارد:۵۶/۲۳/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای قالیباف درجه یک

کد استاندارد:۵۴/۵۷/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی بافی به روش حجمی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالی بافی درجه دو

کد استاندارد: ۵۴/۵۷/۲/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi