نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور جرثقیل ماشینی

کد استاندارد: ۳۷/۳۱/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]