جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 27 از 32 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای تاسیسات حرارتی

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای تاسیسات برودتی

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای سر پرست دبیرخانه

۱۶۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای حرفه بایگان

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای تند خوانی

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار اتومبیل های گاز سوز

۱۴۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارمند پذیرش هتل-فرانت آفیس

۱۶۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای مکانیک تراکتور و تیلر

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای علوم دامی

۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار درجه دو

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارگر عمومی برقکار ساختمان درجه دو

۱۵۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی وحرفه ای آجر چینی

۱۲۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای کارور PLC درجه دو

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای جوشکاری گاز درجه دو

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای باغبانی درجه یک

۱۴۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه دو

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای شیرینی پز درجه یک

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای تعمیر کار برق خودرو درجه دو

۱۷۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراحی اندام ولباس

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوال فنی و حرفه ای اتوکد AutoCad

۱۵۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi