جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری - صفحه 2 از 31 - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری
نمونه سوالات ادواری دستیار قفسه چینی دارو(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری دستیار قفسه چینی دارو(فنی و حرفه ای)

۳۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری تولیدکننده خانگی اسانس و عرقیات گیاهی(فنی و حرفه ای)

۱۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLANE(فنی و حرفه ای)

۱۸۰۰۰ تومان

نمونه سوالات ادواری طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با مولتی مدیا بیلدر (فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری مدیریت بهداشتی و سلامت دندان (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مدیریت بهداشتی و سلامت دندان (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار ABAQUS (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کارور نرم افزار Master Cam (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری میکروتیک MTCNA (فنی و حرفه ای)

۱۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری مدیر غذا و نوشیدنی (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری مدیر غذا و نوشیدنی (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری برنامه نویس MVC (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری برنامه نویس MVC (فنی و حرفه ای)

۱۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی نقشه های PCB با نرم افزار altium designer(فنی و حرفه ای)

۱۰۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح معماری با گوگل اسکچاپ(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح معماری با گوگل اسکچاپ(فنی و حرفه ای)

۱۶۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراح معماری به کمک آرشیکد - archicad(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراح معماری به کمک آرشیکد – archicad(فنی و حرفه ای)

۱۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری کابل خودنگهدار(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری کابل خودنگهدار(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری نقشه های ساختمانی با نرم افزار رویت(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری نقشه های ساختمانی با نرم افزار رویت(فنی و حرفه ای)

۱۳۰۰۰ تومان

نمونه سوالات ادواری ماساژ بافت عمقی- دیپ تیشو(فنی و حرفه ای)

۹۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار لومیون(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ادواری سوالات الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری الزامات سلامت و ایمنی کار با لیزر(فنی و حرفه ای)

۱۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

جزوه اموزشی جعبه ساز تزئینی فنی و حرفه ای

۹۰۰۰ تومان
0
logo-samandehi