دانلود ها Archive - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و دو

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور PLC درجه یک و […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش رنگ و روغن […]

جزوه آموزشی قلم زنی

جزوه آموزشی قلم زنی کد استاندارد:۲۹/۹۴/۲/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل […]

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

جزوه آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ کد استاندارد:   […]

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین

جزوه آموزشی تعمیرکار خودروهای تجاری-سنگین و نیمه سنگین کد استاندارد:۴۳/۲۶/۲/۲-۸ […]

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی

جزوه آموزشی پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی کد استاندارد: […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ

نمونه سوال فنی وحرفه ای نصب سیستم زمین حفاظتی-اجرای ارتینگ […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه

نمونه سوال فنی و حرفه ای کانال ساز تهویه کد […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف

نمونه سوال فنی وحرفه ای جاجیم باف کد استاندارد:۵۵/۳۳/۱/۳-۷   […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش

نمونه سوال فنی وحرفه ای خوشنویس مقدماتی-متوسط و خوش کد […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ

نمونه سوال فنی وحرفه ای سازنده کاشی هفت رنگ کد […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس

نمونه سوال فنی وحرفه ای کارور همجوشی شیشه-فیوزگلس کد استاندارد:۱-۰۰۱-۷۷-۷۳۱۵ […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز

نمونه سوال فنی وحرفه ای مشبک کار فلز کد استاندارد:۶۱/۳۴/۱/۱-۸ […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم

نمونه سوال فنی وحرفه ای کاربر ماساژ-مجموعه دوم کد استاندارد:۱-۰۰۱-۴۷-۳۲۳۰ […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده سه تار

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده سه تار کد […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز

نمونه سوال فنی وحرفه ای سنتورساز کد استاندارد:۴۱/۳۷/۱/۱-۹     […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷ […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح دو کد استاندارد:۱۲۲۱۰۸۰۸۰۲ […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک

نمونه سوال فنی وحرفه ای MBA سطح یک کد استاندارد:۱۲۲۱۰۹۰۷۰۱ […]

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده

نمونه سوال کلیات بهداشت و اصول بهداشت فردی در خانواده […]

0
logo-samandehi logo-samandehi