گروه هنرهای دستی Archives - صفحه ۲ از ۲ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار چرم

کد استاندارد:۱-۰۰۲-۷۷-۷۵۳۶     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای قالیباف-پیشرفته

کد استاندارد:۱-۰۱۲-۸۹-۷۳۱۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده گلهای بلندر

کد استاندارد:۶۱/۸۱/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سوزن دوز سنتی

کد استاندارد:۹۵/۶۶/۲/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای روبان دوز پیشرفته

کد استاندارد:۱-۰۱۴-۸۱-۷۳۱۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای روبان دوز مقدماتی

کد استاندارد:۱-۰۱۳-۸۱-۷۳۱۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مهره های تزئینی-پولک و منجوق

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سوز دوز سنتی مناطق خاص

کد استاندارد:۹۵/۶۵/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سفالگر با چرخ پایی و برقی

کد استاندارد:۹۲/۲۶/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقاش برجسته کار سفال

کد استاندارد:۹۲/۳۳/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای چهل تکه دوز با دست

کد استاندارد: ۱-۰۰۳-۸۱-۷۳۱۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاش درجه دو

کد استاندارد: ۶۱/۳۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرمه دوز تزئینی

کد استاندارد: ۹۵/۹۰/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفره آرا

کد استاندارد: ۹۹/۰۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده تاج و گل دست عروس

کد استاندارد: ۶۱/۹۶/۱/۲-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی سفال

کد استاندارد: ۶۱/۴۰/۱/۲-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب بافی

کد استاندارد: ۹۵/۴۱/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالی بافی درجه دو

کد استاندارد: ۵۴/۵۷/۲/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi