گروه صنایع دستی و هنر Archives - صفحه ۲ از ۳ - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوال فنی و حرفه ای شمع سازی

کد استاندارد: ۴۹/۶۵/۱/۲-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گوهر تراش

کد استاندارد: ۸۰/۸۶/۱/۲-۸۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای حصیر باف-بافت بوریا

کد استاندارد: ۴۲/۲۷/۳/۱-۹   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوالات فنی وحرفه ای مینا کاری

کد استاندارد: ۲۹/۹۲/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای کیف دوزی-سراجی

کد استاندارد: ۰۳/۱۲/۱/۳-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گوهر شناس-جواهر شناس

کد استاندارد: ۳۱۳/۷۹/۰۰/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح طلا و جواهر

کد استاندارد: ۳۲/۷۸/۱/۱-۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای مخراجکاری-گوهر نشانی

کد استاندارد: ۸۰/۱۰/۱/۲-۸۰   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب بافی

کد استاندارد: ۹۵/۴۱/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سازنده وسایل فرفورژه

کد استاندارد: ۷۳/۱۹/۱/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تراشکار شیشه و کریستال درجه دو

کد استاندارد: ۹۱/۶۶/۲/۲-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار شیشه به روش فیوزینگ

کد استاندارد: ۹۴/۴۶/۱/۱-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قلاب دوزی

کد استاندارد: ۹۵/۳۱/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلسازی عمومی

کد استاندارد: ۱۲/۰۶/۱/۴-۸   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار درجه دو

کد استاندارد: ۹۱/۴۰/۱/۱-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای تکه دوزی با چرخ

کد استاندارد: ۹۵/۶۹/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای گلیم باف درجه دو

کد استاندارد: ۵۴/۵۷/۲/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای ملیله سازی نقره

کد استاندارد: ۸۰/۵۵/۱/۲-۸ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای آزمون فروشندگی طلا و جواهر

کد استاندارد: ۳۱/۳۵/۱/۲-۴ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای پولک دوزی و منجوق دوزی-رو دوزی سنتی

کد استاندارد: ۹۵/۶۸/۱/۳-۷ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

0
logo-samandehi logo-samandehi