گروه صنایع دستی و هنر Archives - جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات گلیم باف درجه یک(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات گلیم باف درجه یک(فنی و حرفه ای)   […]

نمونه سوالات سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)

جزوه اموزشی جعبه ساز تزئینی فنی و حرفه ای

جزوه اموزشی جعبه ساز تزئینی فنی و حرفه ای   […]

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات ادواری گیوه بافی(فنی و حرفه ای)   گروه […]

نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مرصع کاری فنی و حرفه ای   گروه […]

جزوه و سوالات ویترای

جزوه اموزشی نقاش شیشه تزیینی(ویترای)

جزوه اموزشی نقاش شیشه تزیینی(ویترای)   گروه شغلی صنایع دستی […]

سوال فنی و حرفه ای پرداخت کار قالی

کد استاندارد:۵۴/۳۷/۱/۱-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای خاتم کار-خاتم ساز

کد استاندارد:۱۹/۶۸/۱/۴-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای معرق کار کاشی و سرامیک

کد استاندارد:۹۵/۴۱/۱/۱-۸     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای اصول علمی و کاربردی عکاسی

کد استاندارد:۱۷-۶۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای رفوگری قالی-مقدماتی

کد استاندارد: ۷۱۳۸۸۹۰۲۶۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای سفره آرای عقد

کد استاندارد: ۹۹/۰۱/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی باف تابلویی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای قلم زن درجه دو

کد استاندارد: ۲۹/۹۴/۲/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سرمه دوز تزئینی

کد استاندارد: ۹۵/۹۰/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای طراح نقشه فرش

کد استاندارد: ۶۲/۹۳/۲/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای سفره آرا

کد استاندارد: ۹۹/۰۲/۱/۲-۵   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای قالی بافی به روش حجمی

کد استاندارد: ۵۴/۵۲/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای گبه باف

کد استاندارد: ۵۴/۹۶/۱/۲-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی سفال

کد استاندارد: ۶۱/۴۰/۱/۲-۱     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات […]

نمونه سوال فنی و حرفه ای نقاشی روی چرم

کد استاندارد: ۶۱/۳۶/۱/۳-۱   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

0
logo-samandehi logo-samandehi